ApplyBAU Değerlendirme ve Burslandırma Süreci Nasıl İşler

ApplyBAU Değerlendirme ve Burslandırma Süreci Nasıl İşler?

ApplyBAU başvuruları “Nasıl Başvuru Yaparım” sayfasında ifade edildiği şekilde tamamlanır. Başvurular tamamlandıktan sonra değerlendirme aşamasına geçilir.

1.Aşama Değerlendirmeleri

Tamamlanan ApplyBAU başvuruları fakülteler değerlendirme komisyonlarında belirlenen değerlendirme kritlerince değerlendirilir. Değerlendirmeler sırasında başvurunun tamamı üzerinden puanlama sistemi yapılır. Tamamlanan değerlendirmeler sonrasında her öğrenci için bir puan belirlenir. Belirlenen puanlamalar üzerinden BAU Burs komisyonu öğrencilerin burs sonucunu veya 2.aşamaya değerlendirmesine tabi tutulacaklarını belirler.

2.Aşama Değerlendirmeleri

2.Aşama değerlendirmesi aday öğrencilerin başvurdukları bölüm tarafından daha iyi tanınması veya yeni bir aşamada değerlendirilmesi isteğini ifade eder. Bu aşamada bireysel bazda üniversitemiz bölümlerince uygun görülen yeni bir başvuru formu gösterilir. Bu formda öğrencilere 2.aşamaya geçtikleri bölüm uyarınca yeni bir soru veya proje verilir ve öğrencilerinden başvuru formunu ApplyBAU Başvuru ve sonuç açıklama takviminde yer alan tarihlere göre tamamlamaları beklenir. Bu aşamada öğrencilerden bir kişiden referans mektubu almaları istenir. Referans mektubu , referans olarak bilgisi verilen kişinin mailine otomatik ulaşan link üzerinden referans kişisi tarafından doldurulmalıdır. 2. Aşama değerlendirmeleri fakültelerimiz komisyonlarınca tamamlanır. Belirlenen 2. Aşama değerlendirme puanına göre öğrencilerin bursları ilan edilir veya mülakata katılmaları gerektiği belirtilir.

Mülakat Değerlendirmeleri

Mülakata değerlendirmesine alınması kararlaştırılan öğrencilerin fakülte mülakat değerlendirme komisyonlarınca mülakatları gerçekleştirilir. Mülakat içeriği aday öğrencilerin tüm başvuru içerikleri ve başvurduğu bölümler ile ilgilidir. Mülakatlar tamamlandıktan sonra iletilen rapor uyarınca burs komisyonu öğrencilerin burslarını belirler.Öğrenci Gözünden ApplyBAU

ApplyBAU 2020-2021

Türkiye’nin ilk ve en yeni üniversite kabul modeli olarak birçok öğrenciye üniversitede istediği bölümde okuma şansı tanıyan ApplyBAU, 8. yılında da gençleri hayallerine kavuşturuyor!

/ bahcesehiruniversity
@applybau
@apply_bau
/ bahcesehiruniversity
/ bahcesehir-university