ApplyBAU Değerlendirme ve Burslandırma Süreci Nasıl İşler

ApplyBAU Değerlendirme ve Burslandırma Süreci Nasıl İşler?

ApplyBAU başvuruları “Nasıl Başvuru Yaparım?” sayfasında ifade edildiği şekilde tamamlanır. Başvurular tamamlandıktan sonra değerlendirme aşamasına geçilir. ApplyBAU bir kabul sistemidir. Yapılan ön değerlendirme sonrasında başvuru-sonuç açıklama takvimine göre öğrencilere başvuru yaptıkları bölümlerden kabul veya red aldıkları ilan edilir. Red alan öğrenciler sisteme yeniden başvuru yapamazlar. Kabul alan öğrencilerin detaylı değerlendirme süreci devam eder. ApplyBAU komisyonu kabul alan öğrencileri 2.Aşama ve mülakat değerlendirmelerine tabi tutabilir. Kabul alan öğrencilerin tüm değerlendirme süreçleri tamamlandıktan sonra burs sonuçları ilgili takvim uyarınca ilan edilir.

1.Aşama Değerlendirmeleri

Tamamlanan ApplyBAU başvuruları fakülteler değerlendirme komisyonlarında belirlenen değerlendirme kritlerince değerlendirilir. Değerlendirmeler sırasında başvurunun tamamı üzerinden puanlama sistemi yapılır. Tamamlanan değerlendirmeler sonrasında her öğrenci için bir puan belirlenir. Belirlenen puanlamalar üzerinden BAU Burs komisyonu öğrencilerin burs sonucunu veya 2.aşama , mülakat gibi değerlendirmelere tabi tutulacaklarını belirler.

2.Aşama Değerlendirmeleri

2.Aşama değerlendirmesi aday öğrencilerin başvurdukları bölüm tarafından daha iyi tanınması veya yeni bir aşamada değerlendirilmesi isteğini ifade eder. Bu aşamada bireysel bazda üniversitemiz bölümlerince uygun görülen yeni bir başvuru formu gösterilir. Bu formda öğrencilere 2.aşamaya geçtikleri bölüm uyarınca yeni bir soru veya proje verilir ve öğrencilerinden başvuru formunu ApplyBAU Başvuru ve sonuç açıklama takviminde yer alan tarihlere göre tamamlamaları beklenir. Bu aşamada öğrencilerden bir kişiden referans mektubu almaları istenir. Referans mektubu , referans olarak bilgisi verilen kişinin mailine otomatik ulaşan link üzerinden referans kişisi tarafından doldurulmalıdır. 2. Aşama değerlendirmeleri fakültelerimiz komisyonlarınca tamamlanır. Belirlenen 2. Aşama değerlendirme puanına göre öğrencilerin bursları ilan edilir veya mülakata katılmaları gerektiği belirtilir.

Mülakat Değerlendirmeleri

Mülakata değerlendirmesine alınması kararlaştırılan öğrencilerin fakülte mülakat değerlendirme komisyonlarınca mülakatları gerçekleştirilir. Mülakat içeriği aday öğrencilerin tüm başvuru içerikleri ve başvurduğu bölümler ile ilgilidir. Mülakatlar tamamlandıktan sonra iletilen rapor uyarınca burs komisyonu öğrencilerin burslarını belirler. Üniversite tercihleri sona ermeden mutlaka tüm ApplyBAU kabul-burs değerlendirmeleri sona erer ve aday öğrencilere kesin sonuçları kabul mektubu ile bildirilir.ApplyBAU 2024-2025

Türkiye’nin ilk ve en yeni üniversite kabul modeli olarak birçok öğrenciye üniversitede istediği bölümde okuma şansı tanıyan ApplyBAU, 11. yılında da gençleri hayallerine kavuşturuyor!

/ bahcesehiruniversity
@applybau
@apply_bau
/ bahcesehiruniversity
/ bahcesehir-university